Studenckie Projekty Zespołowe pod wieloma względami stanowią zarówno wizytówkę, jak i samą esencję idei przyświecającej Wydziałowi „Artes Liberales”.

Ich istotą jest innowacyjność, otwartość, kooperacja, nastawienie na proces, a także interdyscyplinarność. Tematyczna i formalna różnorodność projektów wyraża zainteresowania samych studentek i studentów. Projekty te pokazują w całej rozciągłości misję i aktualność sztuk wyzwolonych w błyskawicznie zmieniającym się świecie.