Zespół

Koordynacja

dr hab. Agata Zalewska

Opieka nad projektami

dr Ewa Janion: http://al.uw.edu.pl/kadra/janion-ewa/
kulturoznawczyni, hellenistka i italianistka
Główne zainteresowania: literatura, Grecja, Włochy, gender i queer.

dr Julia Lewandowska: http://al.uw.edu.pl/en/kadra/lewandowska-julia/
kulturoznawczyni, iberystka, literaturoznawczyni
Głównym obszarem specjalizacji naukowej jest historia kobiet doby wczesnonowożytnej na Półwyspie Iberyjskim i kolonialnych terenach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pojęć religijności, duchowości, autorytetu i płci/gender. Zainteresowania badawcze: historia i antropologia monastycyzmu, historia emocji, teologia feministyczna, kultura iberyjska wieków XV-XVII, historia książki i piśmiennictwa, dialog ekumeniczny. 

dr Krzysztof Skonieczny:  http://al.uw.edu.pl/kadra/skonieczny-krzysztof/
filozof (ukończył także studia na kierunku psychologia)
Główne zainteresowania naukowe i badawcze: filozofia, psychologia, psychoanaliza, animal studies, literatura, muzyka niepoważna.

dr Katarzyna Szafranowska: https://uw.academia.edu/KatarzynaSzafranowska
kulturoznawczyni (ukończyła także studia na kierunku filozofia) i działaczka organizacji pozarządowych
W swojej pracy badawczej zajmowała się m.in. filozoficzną krytyką przemocy, a także pojęciem gościnności. Obecnie bada potencjał feministycznej teologii żydowskiej jako formy oporu wobec populizmu. Jej główne zainteresowania naukowe to krytyka popkultury, dwudziestowieczna filozofia żydowska, studia miejskie, przeciwdziałanie wykluczeniu i dialog wielokulturowy.

dr hab. Przemysław Kordos: http://al.uw.edu.pl/kadra/dr-przemyslaw-kordos/
literaturoznawca, neogrecysta
Zainteresowania naukowe i badawcze to literatura i kultura (oraz historia) współczesnej Grecji oraz Cypru; fantastyka w literaturze, filmach, serialach oraz grach – również w ujęciu teoretycznym. Poza akademią przekłada na język polski literaturę po nowogrecku, jak najczęściej wyjeżdża do Czech, a ostatnio musiał zostać Dungeon Masterem.

dr Michał Oleszczyk: http://al.uw.edu.pl/kadra/oleszczyk-michal/
krytyk filmowy, konsultant scenariuszowy i tłumacz
Główne zainteresowania naukowe i badawcze: historia filmu powszechnego, historia filmu polskiego, estetyka filmu, język filmu, kino jako narzędzie poznania socjologicznego.

dr Grzegorz Sokół:
antropolog kultury
Główne zainteresowania naukowe i badawcze: jednostkowe i osobiste wymiary kultury liberalnego kapitalizmu, polityczność rzeczy i materialność, oraz sposoby wytwarzania prawdy i rzeczywistości, m.in. w mediach informacyjnych czy filmie dokumentalnym. Jest wyznawcą żywej i zaangażowanej (współ)pracy akademickiej i wierzy w jej społeczną wartość.

dr Kamil Wieleckihttp://al.uw.edu.pl/kadra/wielecki-kamil-m/
etnograf, antropolog społeczny (ukończył też studia na kierunku filozofia)
Główne zainteresowania naukowe i badawcze: przemiany społeczne na obszarze poradzieckim, antropologia ekonomiczna, studia nad kapitalizmem i jego ekonomią polityczną.

dr Paweł Wojtas: http://al.uw.edu.pl/kadra/wojtas-pawel/
literaturoznawca, anglista
Główne zainteresowania naukowe i badawcze: literatura angielska, modernizm i współczesność, teoria literacka i kulturowa, studia kulturowe, polityka tożsamości, inność, niepełnosprawność, ciało, transgresja.

Rola i zadania opiekuna/y

Każdy/a opiekun/a z zespołu opiekunów opiekuje się jednym zespołem. W zakres pracy opiekuna/y wchodzi:
1. pomoc organizacyjna (harmonogram spotkań, rozłożenie pracy na poszczególne etapy, itd.) i doradztwo merytoryczne,

2. wsparcie empatyczne,
3. dbałość o realizację Trzech zasad każdego projektu.

Opiekun/a ma pełną autonomię w pracy ze studentami, związany jest jedynie poniższym terminarzem.

Zobacz zajawki projektów ukończonych latem 2020 roku.
Przejdź do wytycznych dla edycji 2020/2021.
Zapoznaj się z harmonogramem tej edycji.