Kalendarium i cel poszczególnych spotkań

Ramowy harmonogram pracy nad projektami zespołowymi (obowiązuje wszystkich). Przy czym zarówno forma spotkań, jak i pora i miejsce oraz czas ich trwania zależne są od decyzji opiekuna/y zespołu. 

  1. zgłaszanie zespołów studenckich: do 28 lutego
  2. powołanie opiekunów zespołów studenckich: do 8 marca
  3. I konsultacja opiekunów z zespołem: do 15 marca  – sformułowanie tematu projektu 
  4. II konsultacja opiekunów z zespołem: do 29 marca  – zebranie materiałów, ustalenie planu działania (szczegółowy harmonogram), podział zadań, podział prac w grupie, itp.
  5. III konsultacja opiekunów z zespołem: do 19 kwietnia  – dokładny opis wytworu i jego produkcji (np. jeśli wytworem ma być film, trzeba już wiedzieć, ile minut będzie trwać, skąd kamera, jakie oprogramowanie do montażu, sposób nagrania dźwięku, itp.)
  6. IV konsultacja opiekunów z zespołem: do 10 maja  – zaprezentowanie wersji roboczej projektu, dyskusja i namysł krytyczny,  a także omówienie sposobu prezentacji wytworu podczas pokazu
  7.  V konsultacja opiekunów z zespołem: do 31 maja – „próba generalna” i zaprezentowanie „zajawki” (krótkie nagranie video na temat powstałego wytworu, etapów realizacji projektu, itd.)
  8. Pokaz: 11 czerwca 


Zobacz zajawki projektów ukończonych latem 2020 roku.
Poczytaj o zespole opiekującym się projektami.
Przejdź do wytycznych dla edycji 2020/2021.