Harmonogram

Kalendarium i kolejność zadań

Ramowy harmonogram pracy nad projektami zespołowymi (obowiązuje wszystkich). Przy czym zarówno forma spotkań, jak i pora i miejsce oraz czas ich trwania zależne są od decyzji opiekuna/y zespołu. 

1. tydzień

zgłaszanie zespołów studenckich;

2. tydzień

powołanie opiekunów zespołów studenckich;

3. tydzień

I konsultacja opiekuna/y z zespołem: sformułowanie tematu projektu;

5. tydzień

II konsultacja opiekuna/y z zespołem: zebranie materiałów, ustalenie planu działania (szczegółowy harmonogram), podział zadań, podział prac w grupie, itp.;

8. tydzień

III konsultacja opiekuna/y z zespołem: dokładny opis wytworu i jego produkcji (np. jeśli wytworem ma być film, trzeba już wiedzieć, ile minut będzie trwać, skąd kamera, jakie oprogramowanie do montażu, sposób nagrania dźwięku, itp.);

11. tydzień

IV konsultacja opiekuna/y z zespołem: zaprezentowanie wersji roboczej projektu, dyskusja i namysł krytyczny,  a także omówienie sposobu prezentacji wytworu podczas pokazu;

14. tydzień

V konsultacja opiekuna/y z zespołem: „próba generalna” i zaprezentowanie „zajawki” (krótkie nagranie video na temat powstałego wytworu, etapów realizacji projektu, itd.);

16. tydzień

Festiwal Projektów Zespołowych: pokaz ukończonych projektów.


Zobacz zajawki projektów ukończonych latem 2020 roku.
Poczytaj o zespole opiekującym się projektami.
Przejdź do wytycznych dla edycji 2020/2021.